<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
according  
[ə'kɔ:diη]
giới từ
theo hồ sơ lưu trữ, hắn chào đời ở Pari (chứ không phải ở Luân Đôn)
mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch
công việc được tiến hành đúng theo lời chỉ dẫn của cô ấy
hãy sắp xếp các hiện vật theo kích cỡ của chúng
liên từ
  • ( according as ) theo cách hoặc mức độ khác nhau; tùy theo
mỗi nhân viên đều được hưởng lương tùy theo khả năng của mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt