<
Trang chủ » Tra từ
accommodation  
[ə,kɔmə'dei∫n]
danh từ
Tôi điều chỉnh kế hoạch của tôi theo kế hoạch của anh
  • phòng ở; phòng đủ tiện nghi
tìm phòng ở thích hợp/rẻ tiền/tạm thời/thường xuyên
tiện nghi trong khách sạn thiếu
cần phòng đủ tiện nghi cho một đôi vợ chồng trẻ
  • ( số nhiều) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) phòng đủ tiện nghi; ở và ăn
  • sự thu xếp thuận tiện; sự thoả hiệp
hai bên không đồng ý với nhau về mọi điểm, nhưng cũng đã đi đến một thoả hiệp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt