<
Trang chủ » Tra từ
abundance  
[ə'bʌndəns]
danh từ
  • sự nhiều, sự giàu có, sự phong phú, sự dư dật
tại buổi liên hoan, thức ăn ngon ê hề
sống dư dật
  • sự dạt dào (tình cảm, cảm xúc)
sự dạt dào tình cảm
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt