<
Trang chủ » Tra từ
absence  
['æbsəns]
danh từ
việc nó liên tiếp vắng mặt ở trường là rất đáng ngại
việc đó xảy ra khi bạn vắng mặt
trong khi ông giám đốc vắng mặt, tôi sẽ đảm nhận công việc
sự vắng mặt không xin phép
  • cơ hội hoặc thời gian ở xa
nhiều lần vắng mặt ở cơ quan
suốt thời gian dài ông ấy vắng mặt
sau một thời gian vắng mặt ba tháng
  • sự thiếu, sự không có
sản xuất trong tình trạng thiếu những máy móc cần thiết
sự lơ đãng; sự đãng trí
sự thiếu chứng cứ xác định
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt