<
Trang chủ » Tra từ
abroad  
[ə'brɔ:d]
phó từ
  • ở hoặc tới một nước hoặc nhiều nước ngoài; ở xa nước mình; ở nước ngoài; hải ngoại
sống ở nước ngoài
đi ra nước ngoài
đi du lịch nước ngoài
  • được lưu truyền rộng rãi
khắp nơi đang có tin đồn rằng...
việc học hành bây giờ đang trở thành phổ biến
  • ngoài trời (đối với trong nhà)
sống ở ngoài trời tốt cho sức khoẻ
hôm nay bạn đã liều đi ra ngoài chưa?
  • (thông tục) nghĩ sai, nhầm, tưởng lầm
nghĩ sai hoàn toàn, hoàn toàn lầm lẫn
      • từ nước ngoài
những ấn phẩm khiêu dâm này được mang từ nước ngoài vào
khách từ nước ngoài đến thăm
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt