<
Trang chủ » Tra từ
ablaze  
[ə'bleiz]
tính từ
  • rực cháy, bốc cháy
đốt một tờ giấy
  • sáng chói lọi
  • bừng bừng, rừng rực
bừng bừng nổi giận
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt