<
Trang chủ » Tra từ
a  
[ei, ə]
[,ei'wʌn]
danh từ, số nhiều as , a's
 • mẫu tự đầu tiên trong bảng mẫu tự tiếng Anh
 • (thông tục) điểm số của nhà trường chỉ mức cao nhất
được điểm A môn sinh vật
 • dùng để chỉ một cỡ giấy chuẩn
an A 4 folder
một bìa kẹp giấy cỡ A 4
 • (âm nhạc) nốt thứ sáu trong gam đô trưởng; nốt la
la thăng
la giáng
 • (nói về số nhà) bít (từ gốc tiếng Pháp là Bis)
48A
48 bis
   • từ chỗ này đến chỗ khác
tôi không cần biết cái xe trông như thế nào, miễn là nó đưa được tôi đi chỗ này chỗ nọ
   • từ đầu đến cuối; suốt; hết
biết thấu đáo một vấn đề
  • A 1
   • xuất sắc; hạng nhất
an A 1 dinner
bữa ăn xuất sắc
viết tắt
 • (điện học) ampe ( ampere )
tiền tố
 • không; không có
người vô thần
không điển hình
vô tính
 • đang trong tình trạng hoặc quá trình
đang thức
đang ngủ
đang cháy
đang trôi
mạo từ (đứng trước phụ âm)
 • một
một người/cô gái/ủy ban/đơn vị
một người dì/tia X
có một quyển sách trên bàn - có phải đó là quyển sách anh cần hay không?
một ngày rất lạnh
 • (dùng với một danh từ trừu tượng bị giới hạn bởi cụm từ theo sau nó)
khi chúng tôi đến thì thực phẩm vẫn còn dồi dào
chúng tôi đang tìm người giỏi tiếng Đức
 • cái nào đó; bất kỳ
con ngựa là một động vật bốn chân
con cú có thể nhìn rõ trong bóng tối
 • chỉ một
nó không nói với chúng tôi một điều gì về ngày nghỉ của nó
 • (dùng với danh từ theo sau là of + tính từ sở hữu + danh từ + ' s )
một người bạn của cha tôi
habit of Sally's
một thói quen của Sally
 • (dùng trước hai danh từ coi (như) một đơn vị)
một bộ đĩa tách
một bộ dao và nĩa
 • cho mỗi
hai đô la một galông
800 words a day
800 từ một (mỗi) ngày
50 p a pound
50 penni một pao
 • loại người giống ai đó
my boss is a little Napoleon
ông chủ tôi là một thứ Napoleon
 • (dùng với tên ai để tỏ ra rằng người nói không biết người ấy)
do you know a Tim Smith?
anh có biết ai tên là Tim Smith hay không?
một bà Green nào đó đang chờ gặp ông
 • (dùng để chỉ tư cách thành viên của một lớp hạng)
mẹ tôi là một cố vấn pháp luật
it was a Volvo, not a Saab
đó là một chiếc xe Volvo, chứ không phải Saab
 • bức hoạ, bức tượng do (ai) sáng tác
bức hoạ mà ông tôi cho tôi hoá ra lại là bức của Constable
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt