<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
aérifère  
tính từ
  • (sinh vật học) dẫn không khí
ống dẫn không khí
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt