<
Trang chủ » Tra từ
xoay  
[xoay]
động từ
  • to turn, to revolve
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt