<
Trang chủ » Tra từ
xi măng  
[xi măng]
  • (tiếng Pháp gọi là Ciment) cement
Mix equal parts of sand and cement
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt