<
Trang chủ » Tra từ
xay  
[xay]
động từ
  • to grind, husk
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt