<
Trang chủ » Tra từ
working  
['wə:kiη]
danh từ
 • sự làm việc, sự làm
 • sự lên men, sự để lên men (rượu, bia)
 • (kỹ thuật) sự hoạt động, sự chuyển vận, sự vận hành, sự dùng (máy móc)
 • ( số nhiều) cách hoạt động, cách vận hành
 • sự khai thác (mỏ); mỏ đang được khai thác, mỏ đã được khai thác
 • ( số nhiều) công trường, xưởng
 • (y học) tác dụng, công dụng (của thuốc)
 • sự nhăn nhó (mặt)
tính từ
 • tham gia vào lao động (nhất là lao động chân tay); làm thuê
người lao động chân tay
 • (thuộc) lao động, cho lao động, thích hợp với lao động
cô ta vẫn còn mặc quần áo lao động
ngày làm việc
 • lao động, công nhân, vô sản
 • (kỹ thuật) đang hoạt động, có thể hoạt động
một mô hình hoạt động được của một chiếc máy hơi nước
 • đủ để làm cơ sở cho (công việc, lập luận.. và sau này có thể cải tiến thêm); tạm thời
cô ấy biết tiếng Pháp đủ để làm việc
đa số vừa đủ để thắng (trong một cuộc bầu cử)
 • (tài chính) luân chuyển; kinh doanh
vốn luân chuyển
chi phí kinh doanh
 • có thể chấp nhận, thừa nhận được
lý thuyết có thể chấp nhận được
   • có thể chạy tốt, chạy êm (nhất là về máy)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt