<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Workflow Management  
Tin học
  • Mục đích của phần mềm dòng công việc (workflow software) là để tự động hóa các thủ tục văn bản trong một tổ chức bằng cách thay thế các hệ thống giấy tờ bằng các văn bản điện tử. Một mạng cung cấp hệ thống chuyển theo đường đã định để chuyển các văn bản đi và đến từ bộ phận lưu trữ, và giữa các người dùng cần xem và chỉnh sửa văn bản hay ký các văn bản và xác nhận chứng thực. Các phần mềm dòng công việc khuyến khích việc cộng tác giữa các nhóm làm việc bằng cách tự động hóa quá trình và hạn chế công việc bằng tay chân. Một ứng dụng dòng công việc tiêu biểu kết hợp mô tả bằng hình ảnh văn bản với việc truyền thư tín điện tử và các đặc điểm an toàn cấp cao như chữ ký số, có thể cung cấp một bằng chứng rằng các văn bản đến từ nguồn được chỉ định và chúng được chứng thực bởi một người được chỉ định trong biểu mẫu đó. Trong các môi trường tài chính, các văn bản đặc thù di chuyển từ nhân viên đến người giám sát theo các bước khác nhau trong quá trình xử lý và chứng thực. Một gói dữ liệu dòng công việc có thể hiển thị các biểu mẫu khác nhau được sử dụng bởi một tổ chức để nhân viên đó điền vào. Một số ô trong biểu mẩu được tự động điền bởi phần mềm, dựa trên công việc được thực hiện bằng tay của nhân viên. Có thể khai báo trước các lưu đồ dòng công việc cho các biểu mẫu và hạn chế một số công việc quản lý chán ngắt có liên quan đến luồng công việc giấy tờ bằng tay. Các biểu mẫu được gởi trực tiếp tới người cần phải giải quyết ở bước tiếp theo trong quy trình. Các đặc điểm tự động hóa ngăn chặn những khó chịu trong việc xử lý các biểu mẫu. Ví dụ, những người dùng có thể được nhắc nhở khi một lá đơn phải được giải quyết để không bị phạt quá hạn hay các vấn đề khác do việc xử lý trễ hạn. Việc xuất bản là một ví dụ khác về môi trường cộng tác rất có lợi nhờ sử dụng phần mềm dòng công việc. Các văn bản được chuyển từ tác giả đến biên tập viên đến bộ phận sản xuất theo các bước, sử dụng mạng và các nguồn tài nguyên để lưu trữ và cuối cùng in ra tác phẩm hoàn tất. Đây là một vài đặc điểm chính của phần mềm dòng công việc: Các văn bản chứa thông tin về đường đi để phục vụ việc phân phát văn bản tới những người dùng hay các thiết bị được xác định trước. Các văn bản có thể truy xuất đồng thời Một văn bản được xem là “đang hình thành” khi văn bản nầy còn tồn tại trong quá trình dòng công việc. Phần mềm nầy có một hệ thống xếp tài liệu, truy vấn, và người quản lý dòng công việc để duy trì vận hành hệ thống. Những người được ủy quyền sẽ ký tên ở các giai đoạn khác nhau, khóa các phần hay tất cả các phần trong văn bản để không cho thay đổi cập nhật thêm. Hầu hết phần mềm dòng công việc cung cấp một loại cơ chế bảo mật nào đó, thường dưới dạng chứng thực và chữ ký số. Với sự bảo mật nầy, người nhận được bảo đảm là chứng thực của người gửi, văn bản nầy là xác thực, và không bị thay đổi trong quá trình truyền. Cũng vậy, người gửi được bảo đảm rằng bất kỳ sự thay đổi nào đến văn bản nầy bởi người nhận đều bị phát hiện. Từ quan điểm quản lý, phần mềm dòng công việc có thể giúp một tổ chức theo dõi cách thông tin được di chuyển và cách để quản lý tốt nhất dòng công việc đó. Phần mềm dòng công việc có thể hạn chế việc sử dụng thời gian và những hoạt động hao tốn khác như gặp gỡ, gọi điện thoại, và phải gửi thư nhanh. Nhưng khi những người dùng sử dụng phần mềm mới, thì sẽ gia tăng các yêu cầu về bandwidth (băng thông). Phần mềm dòng công việc cho phép những người dùng nhìn thấy các tập tin hình ảnh lớn, đồ họa, âm thanh, và thậm chí video nữa. Với lưu lượng nầy có thể gây bão hòa mạng. TỪ MỤC LIÊN QUAN Collaborative Computing; Compound Documents; Document Management; Electronic Mail; Groupware; Information Publishing; Lotus Notes; Microsoft Exchange Server; và Netscape SuiteSpot THÔNG TIN TRÊN INTERNET WorkFlow Management Coalition http://www.aiai.ed.ac.uk/project/wfmc Association for Information and Image http://www.aiim.org Management International Anaxagoras http://www.anaxagoras.com Workflow tutorial at George http://cne.gmu.edu/modules/workflow Mason University Ensemble, from Filenet http://www.filenet.com InConcert, from InConcert http://www.inconcert.com OPEN/workflow,from Wang http://www.wang.com Paperclip Workflow http://www.paperclip.com From PaperClip Software RouteOne, from Syrius Ressearch http://www.routeone.com Workman, from Reach Software http://www.reachsoft.com WorkPoint, from WorkPoint Systems http://www.workpoint.com
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt