<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
votre  
tính từ ( số nhiều vos )
  • của anh, của chị, của ông, của bà...; của các anh, của các chị, của các ông, của các bà...
cha anh, cha chị
tổ quốc của các anh
các con anh, các con của chị
về chỗ của anh đi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt