<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
voûte  
danh từ giống cái
  • vòm
vòm tháo lắp được
vòm ngược
vòm thoải
(kiến trúc) vòm bán nguyệt
(thơ ca) vòm trời
vòm dỡ tải
vòm có gân
vòm tam giác
vòm hình chóp
vòm ketxon
vòm bằng cấu kiện lắp ghép
(giải phẫu) vòm miệng
(giải phẫu) vòm hốc mắt
vòm sọ
(kỹ thuật) vòm lò
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt