<
Trang chủ » Tra từ
vin  
động từ
  • rely upon
  • pull down (a tree branch)
  • lop off (a branch)
  • depend on (argument)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt