<
Trang chủ » Tra từ
vie  
[vai]
nội động từ, thì quá khứ và động tính từ quá khứ là vied , động tính từ hiện tại là vying
các đấu thủ lớn tuổi đang giành (nhau) vị trí thứ nhất
các doanh nghiệp tranh nhau thu hút khách hàng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt