<
Trang chủ » Tra từ
victor  
['viktə]
danh từ
  • người thắng cuộc, kẻ chiến thắng
  • ( định ngữ) chiến thắng
đạo quân chiến thắng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt