<
Trang chủ » Tra từ
vaccin  
danh từ
  • Yếu tố gây bệnh đưa vào cơ thể để tạo miễn dịch, phòng bệnh.
Chủng vaccin sởi.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt