<
Trang chủ » Tra từ
vụ nổ  
[vụ nổ]
  • blast; explosion
The explosion ripped through the office building
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt