<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Vịnh con heo  
[Vịnh con heo]
  • (địa lý) Bay of Pigs (a small inlet of the Caribbean Sea on the southern coast of western Cuba)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt