<
Trang chủ » Tra từ
vẻ  
[vẻ]
danh từ
  • look, appearance, sound
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt