<
Trang chủ » Tra từ
văn  
[văn
]
  • letters; literature
  • literary style
  • civilian (as opposed to 'military')
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt