<
Trang chủ » Tra từ
vâng  
[vâng]
phó từ
  • Yes ; All right
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt