<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
utilisable  
tính từ
  • có thể dùng được
phương tiện có thể dùng được
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt