<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
turkish  
['tə:ki∫]
tính từ
  • (thuộc) Thổ nhĩ kỳ
  • (thuộc) người Thổ nhĩ kỳ; (thuộc) ngôn ngữ Thổ nhĩ kỳ
      • bánh thạch rắc đường bột
      • khăn bông xù
danh từ
  • tiếng Thổ nhĩ kỳ
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt