<
Trang chủ » Tra từ
treo  
[treo]
động từ
  • to hang, to suspend
  • to suspend, to put aside
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt