<
Trang chủ » Tra từ
trụ  
[trụ]
danh từ
  • pillar, pier, post
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt