<
Trang chủ » Tra từ
trút  
[trút]
động từ
  • to pour into (down)
  • to set, to fall
  • to shift on to
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt