<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tondu  
tính từ
  • cắt ngắn, xén ngắt
tóc cắt ngắn
danh từ giống đực
  • người có tóc cắt ngắn
      • (thân mật) na-pô-lê-ông
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt