<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tomber  
nội động từ
 • ngã
nó muốn chạy và đã ngã
lảo đảo trước khi ngã
ngã xuống đất
xô ai ngã
 • sa vào, rơi vào
sa vào bẫy
sa vào vòng tục tĩu
rơi vào cảnh nghèo khó
rơi vào tay địch
bức thư này tự nhiên vào tay tôi
 • trúng vào, nhằm vào
ngày lễ trúng vào thứ hai
rút thăm trúng vào anh ta
 • trở nên (nhiều khi không dịch)
ốm, mắc bệnh
ngất đi
phải lòng ai
 • ngả mình xuống, ngả mình vào; sụp mình
ngả mình xuống giường
ngả vào cánh tay ai
sụp mình xuống chân ai
 • gặp phải, gặp
đến bìa rừng người ta gặp một đồng cỏ
 • xông vào, nhảy vào
xông vào quân địch
 • rơi, rụng
mưa rơi
tuyết rơi
quả rụng
tóc rụng
 • rủ xuống
tóc chị ta rủ xuống vai
 • tan đi, hết đi; yếu đi, giảm đi; tàn đi
ảo tưởng tan đi
khó khăn hết đi
gió yếu đi
sốt giảm đi
trò chuyện tàn đi
 • thất bại; đổ
vở kịch thất bại
nội các đổ
 • sa đoạ
một phụ nữ sa đoạ
   • hướng câu chuyện về
   • bỏ rơi ai
   • nhìn (với một tình cảm nào đó)
   • tôi ngạc nhiên quá
   • (thân mật) có nhiều kinh nghiệm rồi
   • quỳ xuống
   • (bếp núc) cô lại
   • ngã ngửa
   • hỏng tuột
dự kiến hỏng tuột
   • không còn gì
   • đến đúng lúc, làm đúng lúc
   • (thân mật) thất bại, hỏng tuột
   • sa bẫy, mắc lừa
   • ngất đi
   • đi đến chỗ đồng ý
   • tránh vỏ dưa, phải vỏ dừa
   • mệt lử
   • bỡ ngỡ (như từ trên trời rơi xuống)
   • buồn ngủ rũ ra
   • vô cùng ngạc nhiên
   • ngã sóng soài
   • trên trời rơi xuống
   • đến bất thình lình
   • mắc khuyết điểm
   • vỡ tan tành; rách bươm
   • rơi vào tay phụ nữ, truyền cho phụ nữ
   • tan thành bụi
   • đổ nát
   • ngã chỏng gọng
   • đến không phải lúc
   • ngã xuống chết tươi
   • sa vào tay ai
   • rõ ràng, hiển nhiên
   • đâm xổ đến đánh ai, đến nhà ai bất thình lình
   • đổ trách nhiệm cho ai
   • (thông tục) túm lấy ai mà đánh
   • công kích, phê bình ai mà không nể nang gì cả
   • gặp trở ngại bất ngờ
ngoại động từ
 • (thân mật) đánh ngã
độ vật đánh ngã tất cả đối thủ
 • (thân mật) thắng (địch thủ)
 • (thông tục) quyến rũ (phụ nữ)
   • (thân mật) cởi áo ngoài
danh từ giống đực
 • sự rơi, sự rụng
 • sự đánh ngã, sự chiến thắng đối thủ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt