<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tissu  
tính từ
  • (văn học) cấu tạo, bao gồm
một thứ ngữ pháp kỳ lạ bao gồm những quy tắc rắc rối
danh từ giống đực
  • đồ dệt; hàng dệt; vải
hàng dệt len
  • cách dệt; kiểu dệt
vải dệt thưa
  • (nghĩa bóng) mớ
mớ mâu thuẫn
  • (sinh vật học; sinh lý học) mô
mô mỡ
mô dẫn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt