<
Trang chủ » Tra từ
tiếp viên  
[tiếp viên]
  • waiter; waitress
'Waitresses wanted'; 'Vacancies for waitresses'
  • steward; stewardess
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt