<
Trang chủ » Tra từ
thuỷ quân lục chiến  
[thủy quân lục chiến]
Marines claimed to have killed at least 80 Iraqi soldiers and taken dozens of prisoners in fighting near Diwaniyah
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt