<
Trang chủ » Tra từ
the  
[ði:, ði, ðə, ð]
mạo từ
  • (dùng để làm cho danh từ đứng sau nó nói đến một người, vật, sự kiện hoặc nhóm riêng biệt, rõ ràng) cái, con, người...
cái nhà
con mèo
  • ấy, này (người, cái, con...)
tôi không thích người này
  • duy nhất (người, vật...)
ông ta là người thợ giày duy nhất ở đây
phó từ
ra đi càng sơm, anh càng đến đấy sớm
càng tốt
càng sớm càng tốt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt