<
Trang chủ » Tra từ
thượng  
[thượng]
  • upper
Burkina Faso (formerly Upper Volta) is a landlocked country of western Africa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt