<
Trang chủ » Tra từ
tháo rời  
[tháo rời
]
  • to take apart; to take to pieces; to disassemble
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt