<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tempête  
danh từ giống cái
 • trận bão
trận bão tuyết
trận bão cát
trận bão nổi lên
 • (nghĩa bóng) cơn phong ba bão táp
cơn phong ba trong tâm trí
bão táp cách mạng
tìm được chỗ yên thân trong cơn bão táp
đạo luật này sẽ dấy lên phong ba bão táp
cuộc bão táp trong nội tâm
 • tiếng vang rầm rầm (như) có bão
vỗ tay rầm rầm
   • quá tuổi dục tình
   • thoát cảnh nguy nan
   • gieo gió gặt bão
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt