<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
taure  
danh từ giống cái
  • (tiếng địa phương) bò cái tơ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt