<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Tắc  
  • 稷 <古代以稷为百谷之长,因此帝王奉祀为谷神。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt