<
Trang chủ » Tra từ
tây phương  
[tây phương]
  • Western; Occidental
Occidental/Western civilization
      • Westerner; Occidental
      • To westernize
      • Western Paradise
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt