<
Trang chủ » Tra từ
tâm hồn  
[tâm hồn]
danh từ
  • soul
  • spirit
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt