<
Trang chủ » Tra từ
tàn phá  
[tàn phá]
động từ.
  • do devastate, to ravage.
  • lay waste, spoil, ruin
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt