<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
subir  
ngoại động từ
  • chịu, bị; chịu đựng (có khi không dịch)
bị tra tấn
bị thua thiệt
chịu đựng ai
chịu hậu quả của những lỗi lầm đã gây ra
chịu đựng số phận của mình
dự thi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt