<
Trang chủ » Tra từ
southern  
[sʌðən]
tính từ
  • (thuộc) phương nam; ở phương nam, của phương nam
những bang miền Nam của nước Mỹ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt