<
Trang chủ » Tra từ
signer  
['sainə]
danh từ
  • người ký kết, bên ký kết
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt