<
Trang chủ » Tra từ
she  
[∫i:]
đại từ
  • nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy...
chị ấy hát hay
  • nó (chỉ tàu, xe... đã được nhân cách hoá), tàu ấy, xe ấy
ngày mai chiếc tàu ấy nhổ neo
danh từ
  • đàn bà, con gái
đứa bé là con trai hay con gái?
người có thể yêu được
  • động vật cái
một ổ hai con cái và một con đực
  • (trong từ ghép chỉ động vật) cái
dê cái
lừa cái
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt