<
Trang chủ » Tra từ
s  
[es]
danh từ, số nhiều S' s , s's
  • chữ thứ mười chín trong bảng chữ cái tiếng Anh
  • đường cong hình S; vật hình S
S - bend
chỗ cong trên đường giống hình chữ S
danh từ, số nhiều SS
  • (viết tắt) của Saint Thánh
  • (viết tắt) của small cỡ nhỏ (nhất là trên quần áo)
danh từ
  • (viết tắt) của shilling ( s) đồng silinh ( 1 / 20 pao, tiền tệ Anh trước đây)
  • (viết tắt) của single tình trạng độc thân (trên các đơn từ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt