<
Trang chủ » Tra từ
sans  
[sænz]
giới từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) không, không có
không nghi thức
nói thẳng, không khách sáo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt