<
Trang chủ » Tra từ
saint  
[seint]
danh từ
 • (viết tắt) St thánh, vị thánh (trong đạo Cơ đốc)
thánh Paul, thánh Vincent
 • ( số nhiều) (viết tắt) SS các Thánh
 • người trong sạch, người thánh thiện
điều ấy đến bụt cũng không chịu nổi
 • ( (thường) số nhiều) thánh (người đã chết và đang ở trên thiên đường)
 • ông thánh (người không ích kỷ hoặc kiên nhẫn)
   • về chầu Diêm vương
   • người đã quá cố
ngoại động từ
 • phong thánh; coi là thánh; gọi là thánh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt